Свойства и характеристики на дизеловото гориво

Всъщност дизеловите двигатели работят с добра надеждност и мощност. Модерното качество на видовете дизелови горива ви позволява да направите избор в тяхна полза, без да се притеснявате за безопасността на двигателя и другите компоненти на автомобила.

Областта на приложение на различни видове дизелово гориво се простира далеч отвъд границите на леките автомобили, като такова гориво се използва от товарен, воден и железопътен транспорт, военна, общинска и селскостопанска техника. В зависимост от целта на експлоатацията, климатичния регион и устройството на дизеловите двигатели, свойствата на горивото също ще се различават.

Съществуват доста разновидности на дизеловите горива, например:

Според сезона:

 • зимни;
 • извънсезонни;
 • летни;
 • морски горива.

Според вискозитета на горивото:

 • с нисък вискозитет;
 • висок вискозитет.

Според превозното средство:

 • за леки автомобили;
 • за камиони;
 • за локомотиви;
 • за селскостопански машини;
 • за търговски превозни средства.

Според вида на двигателя:

 • за високоскоростни двигатели;
 • ниско скоростни двигатели;
 • с турбокомпресори.

Според състава на горивото:

 • дизел гориво;
 • биодизел;
 • състави с емулгатори и т.н.

Характеристиките на всеки тип са различни, както и стандартите, които регулират състава на горивото. Трябва да сте наясно с правилния дизел за вашия двигател, за което могат да ви помогнат и специалистите в търговията с горивa от dieselor.bg

Предимства на дизеловото гориво

Дизеловото гориво е широко разпространено в различните страни по света, като характеристиките му се определят от съвременните производствени методи и съответствието на това гориво с най-новите екологични изисквания. Ситуацията се променя поради новите стандарти за екологична безопасност и свързаните с това изисквания към свойствата на дизеловите горива.

Може да се отбележи нарастването на търсенето, което отчасти е провокирано от производителите на автомобили, които оборудват все повече и повече нови модели автомобили с дизелови двигатели, осигуряващи:

 • – по-висока екологичност на горивото;
 • – подобрен състав без токсични съединения;
 • – безопасност на оборудването;
 • – икономично потребление;
 • – по-ниски разходи за гориво.

Сезонни дизелови класове

Температурата на околната среда е основният параметър, според който може да избирате подходящото за вашите нужди дизелово гориво. „Подходящо“ е онова, с което няма да загубите експлоатационните свойства на двигателя и ще осигурите надеждна работа на своето превозно средство в текущите климатични условия.

Горива за умерен климат

Горивата се разработват според преобладаващите температурни диапазони на околната среда. В тази връзка, най-често приложими са следните диапазони за условията в България:

 • от + 5C и по-горе;
 • 0С (~);
 • до -5C;
 • до -10C;
 • до -15C.

Съставът на готовото дизелово гориво за горните температурни диапазони е доста сложен, което се отразява на неговите характеристики, като:

 • химическата формула,
 • работните параметри,
 • кинематичен вискозитет,
 • екологосъобразност.

Добавки за дизелово гориво

Възможен е известен дефицит на добавки за бензиновите горива, но за дизеловите смеси е точно обратното: добавките са неразделна част от производствения процес и се добавят като допълнителни агенти в резервоара с цел подобряване качеството на горивото, според сезонните диапазони.

Производственият цикъл за добавките към горивата се реализира с помощта на специално оборудване на професионално ниво, което позволява смесване на до 5 компонента, съчетано с получаването на достатъчна еднородност в състава на добавката. С помощта на такива инсталации може да се променя сезонността на горивото, без загуба на неговите качества, заложени в стандартите.

Вливането на добавки в резервоара с дизелово гориво е решение на няколко проблема едновременно. Трудно е да се отдели един параметър на действието на допълнителните вещества, тъй като всички те са многофункционални и работят, подобрявайки горивото и намалявайки износването на двигателя едновременно в няколко посоки:

 • -цетанови коректори (увеличаване на октановото число);
 • -антикорозионно действие;
 • -инхибират окисляването;
 • -антигел (анти-сгъстители);
 • – измиване, кондициониране;
 • -депресор и др.

Замяна на дизела

Политиката на регулаторните органи по отношение на екологичната безопасност на всякакви моторни горива има една цел: да се намали до минимум токсичността на отработените газове след изгаряне на горивото. Търсенето на достойни алтернативи на петролното гориво днес не може да се нарече безусловно успешно, но използваните в автомобилната индустрия методи за замяна се оправдават. Биодизелът и емулгираното дизелово гориво се използват като заместители на традиционното такова.

Биодизел

Качеството на тази смес се постига от много параметри, идентични на маслените фракции. В същото време бъдещото гориво се нуждае от алкохол и триглицериди (мазнини от растителен и животински произход) като биологична основа. Нужна е добра смазваща ефективност, точка на възпламеняване – не по-малко от + 150C. Сред използваните суровини са ориз, слънчоглед, царевица, рапица, фъстъци и други зърнени и ядкови култури, освен това се използват хранителни продукти и водорасли. В момента съществува технология за производство на горива от биоклас без използване на алкохоли.

Според специалистите биодизела го очаква обещаващо бъдеще, ако проблемът с неговото съхранение бъде решен. На фона на всички безусловни предимства естественият състав има един съществен недостатък: горивото е използваемо в рамките на три месеца от датата на производство. Но ползите надвишават този недостатък.

 • Началото на производството на биодизел в Европа е 1992 г.;
 • Емисии на CO2 са колкото на използваното като суровина растение;
 • Разградимостта в почвата и водата е 3 месеца с пълно усвояване от бактериите на околната среда;
 • Няма вреда за животните, почвата, растенията, водните басейни и хората.