Дизел Б6

Отговаря ли българското дизелово гориво на Евростандартите за еко продукт

Тенденцията в Европа е да се намали използването на дизел. Независимо от това тази крайна мярка няма как да стане толкова бързо колкото им се иска на лидерите, които стоят начело на управлението на съюза. Затова за да бъде по-безболезнено и да има някакво плавно преминаване към друг тип алтернативно био гориво се налагат редица правила за подобряване качествата дизела, който се използва в редица сфери на икономиката. Именно на този принцип и у нас са предвидени редица категоризиращи нормативни актове, които гарантират, че използвания у нас ресурс отговаря на стандартите за оптимално ограничаване на вредните емисии при използването на дизел. Ако търсите качество и разумни цени днес ще ви запознаем с видовете дизелово гориво от Горрел.

Видове, предназначен за различните бизнес сфери

Един от най-масово използвания вид, който се предлага от Горрел е Б6. Използването му е предназначено за транспортни средства с дизелови двигатели. Това, което отличава ресурса от останалите видове, които се предлагат в търговията с такива е, че Б6 съдържа 6 % биокомпонент. Това е подобрена версия, която напълно отговаря на Европейската политика, която е насочена към опазването на околната среда.ГОРИВА

Горрел е от водещите доставчици на висококачествени горива и една от политиките на компанията е достигането на до 10 % на био компонента, който да гарантира още по-икономично и екологично използвано гориво от потребителите, използващи леки и тежкотоварни автомобили.

Освен този основен и масово използван продукт от категорията друг вид отличаващи се с високи качества са:

  • Газьол за отопление

Определен кръг учреждения използват в своите инсталации такъв ресурс;

  • Без биокомпонент

Прилага се при извънпътна техника както и за машини, които се използват в земеделието;

  • Добавка, която намалява разхода на гориво, целяща оптимизиране и повишаване на коефициента на полезно действие.

Избирайки продуктите на Горрел получавате възможността да използвате продукти, които отговарят на Европейските норми за еко стандарт.