брана

Същност и роля на дисковата брана за модерното земеделие

Избора от дискови брани, които се предлагат от mass.bg/брани няма как да не впечатли фермерите, които се отнасят професионално към своята работа. Труда, който изисква да бъде вложен в сектора безспорно е огромен и за да оптимизират разходите и самата дейност като физически усилия земеделските стопани разчитат изключително много на помощните машини и инвентар. А браните са сред онези, на които безспорно се доверяват с оглед отличното обработване на стърнища, предсеитбена обработка или текущи дейности за отстраняване на плевелите и равномерното разпределяне на торовете за растителна защита.

Отличителни характеристики на качествените дискови брани

Несъмнено това, от което се ръководят стопаните при инвестиране в такъв основен за дейността им прикачен инвентар са техническите параметри, които имат за цел да подсигурят отличната обработка на почвата според заложените от агрономите агротехнически планове. Браната е прибор, на който се възлага провеждането на работи, които имат съществена полза за повишаване плодородието на почвения слой. Сред ключовите предимства на инвентара са:

 • Раздробяване на растителните остатъци от стебла и корени след жътва;
 • Обогатяване чрез стърнищна обработка;
 • Перфектно разораване на буците след дълбока оран и заравняване на почвената повърхност;
 • Отстраняване на плевелите;
 • Разпределяне равномерно на различните видове обогатители и препарати срещу вредители, които повишават устойчивостта на почвата.

Много са факторите, които нареждат браните сред основните важни инвентари, на които се разчита с оглед на това да се осигури ефективност, удобство и висока производителност при извършването на различни мероприятия.

Основни критерии за избиране на правилната

дискова бранаРазнообразието, което ще откриете в каталога на MASS е напълно съобразено с нуждите на земеделците. Според това какъв е типа на почвата както и кои са обичайно отглежданите култури имате на разположение интересни и функционални решения, които да приложите за конкретните обработки.

Критериите, които е препоръчително да вземете предвид се отнасят до:

 • За какъв тип трактор са предназначени. В случая от значение е мощността на теглещата машина;
 • Размер на работната ширина на браната, която да може да осигури максимална производителност и намаляване на разходите за обработка;
 • Тегло. Има отношение към това за какъв тип почви е подходящ инвентара;
 • Начин на окачване;
 • Материали за изработка;
 • Брой тела и други.

Не е без значение на кой от моделите ще заложите предвид, че те се класифицират по различни показатели. Решенията, които ще откриете в продуктовия каталог на производителят несъмнено ще ви осигурят отлични резултати и ниски разходи. От фирмата предлагат и оригинални резервни части, което позволява и правилната поддръжка на съоръжението.